سلام 91 با طعم تابستان

سلام. راستش ماهها بود دلم به نوشتن نمی رفت. اول دلیل قطع اینترنت محل کار و مشغله درخانه.دوم ماموریتهای زیاد و سوم نمی دانم.چند مطلب دیدم برای نوشتن.

 دوستان گرام و عزیز برام کامنت گذاشتند. اگر انگیزهای نداشتم حس اینکه لطفی به من دارند انگیزه ای برای کامنت جدید شد. بعد از مدتها نوشتن سخت است و لی فکرکنم ارزشش را دارد. امیدوارم بتوانم بنویسم.از لطف همه دوستان ممنونم.

#91
/ 0 نظر / 33 بازدید